Resultaatgericht vastgoedonderhoud voor woningcorporaties, scholen en VvE’s

Van Son realiseert voor vastgoedbeheerders blijvende kostenreductie én kwaliteitsverhoging. Wij borgen dit met geplande zekerheid, gebaseerd op samenhangende projectinformatie en een in de praktijk bewezen uitvoering via onze 4-stappenplan-aanpak.

Laatste nieuws:

Van Son in top 3 bij selectie RGS Leystromen

Leystromen beheert ongeveer 9.500 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Zij hebben het voornemen om dit de komende jaren met 3 onderhoudspartners Resultaat Gericht uit te gaan voeren.

Via een uitgebreide selectieprocedure zijn ze uiteindelijk van een shortlist (7 bedrijven) op 3 bedrijven gekomen waarvan Van Son onderhoud en schilderwerken onderdeel van uitmaakt.

Dit betekend dat we de komende jaren circa 450 woningen per jaar in RGS gaan uitvoeren. Wij zijn enorm blij dat we Leystromen als vaste RGS partner toe kunnen voegen en zijn zeer gemotiveerd om het traject op te gaan pakken!

Compleet buitengevelonderhoud met energetische maatregelen

Met vaste ketenpartners ook geplande zekerheid op het complete buitengevelonderhoud

Op steeds meer complexen waar het noodzakelijke onderhoud verder gaat dan alleen het geveltimmerwerk, wil de vastgoedbeheerder één aanspreekpunt voor planvorming, uitvoering en garanties. Van Son realiseert dit met vaste en betrouwbare ketenpartners: partijen met dezelfde bedrijfscultuur waarmee we projectoverstijgend samenwerken. Door deze intensieve samenwerking leveren we een hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

Zo realiseren wij onder andere:
- Vervangen van voegen gevelmetselwerk
- Na-isoleren van gevels, kruipruimtes en zolders
- Asbestsanering
- Vervangen van schoorstenen

Visie en beleid

Duurzaamheid en langetermijnvisie

Van Son staat voor een duurzame dienstverlening op het gebied van onderhoud. Dat doen we vanuit de kernwaarden:
- Klantgerichtheid
- Competenties en kwaliteit
- Betrouwbaarheid en open communicatie

Wij hebben als organisatie een visie op de lange termijn, waarbij we insteken op verdiepen (optimalisatie) in plaats van verbreden (groei). We steken hierbij vooral in op optimaliseren van processen. Kenmerkend voor onze organisatie is onze bedrijfscultuur. We zijn een lerende organisatie die constant op zoek is naar het verhogen van efficiency.

'Werkplezier staat hoog bovenaan binnen onze organisatie'

4 zekerheden: ook voor onze eigen medewerkers

Niet alleen voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onze medewerkers hebben wij 4 zekerheden.
 
1. Beleid: continuïteit in je baan, korte reistijden, werkplezier.
2. Technisch: vakmanschap, investeren in opleidingen.
3. Financieel: geen WW, vast contract, spaarurensysteem.
4. Organisatorisch: professionele aanpak

Continuïteit speelt een grote rol in ons medewerkersbeleid. Wij werken hoofdzakelijk met vaste medewerkers, dus zonder uitzendkrachten of zzp'ers. Hiermee borgen wij kennis en ervaring binnen ons bedrijf. Daarnaast hebben wij ook nauwelijks verloop, omdat ons werk twaalf maanden per jaar doorgaat.
 

Onze klanten en medewerkers aan het woord

 • Harold van der Steen
  Uitvoerder bij Van Son onderhoud en schilderwerken

  ‘Bij Van Son word je als mens gewaardeerd’

  Harold van der Steen was het beu om telkens lang te
  moeten reizen voor schilderklussen. Daarom
  solliciteerde hij in 1992 bij Jan van Son. Daar maakte
  Harold een ontwikkeling door: van schilder tot allround specialist naar uitvoerder.

 • Roland van Ginderen
  Projectleider bij Woonlinie

  'Kennis gekoppeld aan vakmanschap'

  "Woonlinie heeft het totaaloverzicht als het gaat om bewoners, onze woningvoorraad en de onderhoudshistorie ervan. Van Son heeft weer de juiste kennis en vakmanschap in huis om het onderhoud te waarborgen en de kwaliteit te garanderen. Samen met het enorme vertrouwen in elkaar zorgt dit voor een erg prettige samenwerking."

 • Jeroen Nieuwkoop
  Accountmanager bij Repair Care

  'De opleiding en begeleiding van vakmensen in het veld is cruciaal om kwaliteit te kunnen garanderen'

  "Alle medewerkers bij Van Son én het bedrijf zelf zijn Repair Care-gecertificeerd. Samen met onze controle op de uitvoering, zijn we zeker dat het eindproduct van een kwalitatief hoogstaand niveau is. En bovendien voldoet aan alle eisen voor duurzaamheid."