Opdrachtgever

Woonveste

Project

Complex 3614 Drunen

Omschrijving

Planmatig onderhoud 60 woningen

Uitvoering

Januari tot en met maart 2015

Werkzaamheden
  • Energetisch opwaarderen
    • HR++ beglazing plaatsen (plaatselijk)

  • Planmatig onderhoud buitenschil
    • Duurzaam onderhoud houten gevelkozijnen

Bijzonderheden

Op dit complex hebben we een prestatiecontract met Woonveste afgesloten, met een onderhoudscyclus van acht jaar. Tevens hebben we dit complex in de wintermaanden uitgevoerd met preventieve maatregelen zoals insteigeren en afscherming. Hiermee leveren we ondanks de weersomstandigheden een continue kwaliteit, die meehelpt bij het behalen van de afgesproken prestatie-eisen.